Tinglysning

Tinglysning

Tinglysning er den offentlige registrering af rettigheder over fast ejendom, andelsbolig, biler, løsøre, ægtepagt mv. Når man har opnået en ret over en fast ejendom, skal den tinglyses for at sikre, at ingen andre får rettigheder over ejendommen, der strider mod den ret, man selv har.

Hvornår tinglyser man?

  • Når man har købt eller solgt en ejendom, så tinglyses det, der kaldes et skøde.
  • Hvis der optages lån i ejendommen, sikres det ved tinglysning af pantebreve.
  • Har man opnået en begrænset ret over ejendommen, f.eks. en adgangsret, sikres denne ved tinglysning af en servitut.
  • Selve tinglysningen foregår digitalt via tinglysningsretten, hvor ejeren af ejendommen og rettighedshaveren digitalt signerer det pågældende dokument.